Lỗi game bị đen

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lỗi game bị đen

Khang
Tải game, giải nén xong không thể vào game. Chạy được file exe nhưng nó chỉ hiện lên màu đen ko chơi game đc!! Mong admin xử lí
Directx thì cũng bản mới nhất rồi
Card màn hình các kiểu e cài trên 3d chip rồi
Mà vẫn ko chơi đc game
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lỗi game bị đen

Lâm
Cho thông tin máy, win và game tên gì đi bạn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lỗi game bị đen

Khang
game: A dance of fire and ice
win: 10
Ram 4g
Card NDIVIA GeForce 820M
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lỗi game bị đen

Lâm
Add game vào card rời như admin xem: https://youtu.be/jXdpw7l2AWM