THÔNG BÁO CHUYỂN FORUM CŨ NÀY SANG FORUM MỚI TRÊN HADOANTV.COM

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

THÔNG BÁO CHUYỂN FORUM CŨ NÀY SANG FORUM MỚI TRÊN HADOANTV.COM

HaDoanTV
Administrator
Thông báo toàn thể thành viên từ forum cũ này. Hiện tại HaDoanTV ngừng sử dụng và hỗ trợ tại forum cũ này. Tất cả những ai muốn hỏi đáp hãy đăng ký nick và truy cập vào forum mới xịn sò hơn của chúng tôi trên web: HaDoanTV.Com theo link này: https://hadoantv.com/forums/
Các bạn hãy đăng ký nick trên web hadoantv.com, nếu nhận được thông báo cần có mail kích hoạt thì các bạn đừng lo, tất cả các nick đều được kích hoạt tự động sau tối đa 1 ngày, còn nhanh nhất là 30p cho đến 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Chính vì thế nên các bạn hãy thử đăng nhập tài khoản vào web sau khoảng thời gian đó để kiểm tra xem đã được kích hoạt tài khoản tự động chưa là được.