pc cực cùi, xin giúp em

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pc cực cùi, xin giúp em

huuan
This post was updated on .
đây là cấu hình máy :

System Information
------------------
Time of this report: 8/13/2019, 16:40:45
   Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
          Processor: Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5300  @ 2.60GHz (2 CPUs), ~2.6GHz
             Memory: 2048MB RAM
------------------------------------------------------------------
Display Devices
-----------------------------------------------------------------------
          Card name: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (256vram
          Chip type: Intel(R) GMA 3100
siêu cùi 
 làm ơn ai đó
đi mà có ai không
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pc cực cùi, xin giúp em

phương nam
cho hỏi bạn muốn game thể loại gì
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pc cực cùi, xin giúp em

huuan
gì cũng được miễn sao không phải game đánh theo lược.
_______________________
chờ lâu không thấy ai trả lời nên không check
xin lỗi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: pc cực cùi, xin giúp em

Tùng Anh
Mục game hay cho máy yếu trên web kênh đó bạn