Atom feeds for Tư vấn game hay cho máy tính

feeds Topics only
http://myforum.hadoantv.com/T-v-n-game-hay-cho-may-tinh-ft9.xml
feeds Topics and replies
http://myforum.hadoantv.com/T-v-n-game-hay-cho-may-tinh-f9.xml